saxon math homework answers solving problems using systems of equations key stage 2 homework essays for dummies summary of dissertation

personal

Născut la 26 aprilie 1980, în Bucureşti, Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a urmat cursurile Liceului Teoretic “Dante Alighieri” până în 1998, când a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, pe care a absolvit-o cu media de licenţă 9,92, în anul 2004. În acelaşi an s-a înscris la doctorat în Medicină Veterinară, sub îndrumarea de excepţie a Prof. Dr. D.h.c. Florian Seiciu. Doctoratul l-a susţinut în octombrie 2009, fiindu-i acordat calificativul FOARTE BINE.

În anul 2007, a absolvit cursurile de Master la Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, Specializarea „Clinică şi Farmacie Veterinară” cu media 10, ca şef de promoţie.

Din ianuarie 2008 este Asistent universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, la Disciplina de Obstetrică-Ginecologie.

Din ianuarie 2016 este Șef Lucrări Dr. la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, la Disciplina de Urgențe ale animalelor de companie.

În decursul anilor a participat la numeroase seminarii ştiinţifice şi congrese ale profesiei, unde a susţinut peste 150 de lucrări ştiinţifice, în ultimii cinci ani atenția sa fiind îndreptată spre nefropatii și, în special în direcția terapiei acestora prin dializă peritoneală și hemodializă. De asemenea, din 2005, face parte din colectivele de cercetare ale mai multor contracte şi granturi de cercetare, atât în medicină veterinară, cât și în medicină comparată.

Din anul 2006, este invitat la numeroase emisiuni de televiziune ca referent de specialitate, emisiuni cu teme medicale, dar şi de divertisment.

A început să își cultive pasiunea sa, chirurgia oncologică, în anul 2009 şi a participat la numeroase Congrese şi Simpozioane medicale, atât umane, cât şi veterinare.

Din 2010, prezintă la o serie de Congrese şi Simpozioane, lucrări ample de chirurgie generală şi chirurgie oncologică, nefrologie, dializă, hemodializă și urgențe.

În august 2012, începe colaborarea cu Gerry Polton MA VetMB MSc (Clin Onc) DipECVIM-CA (Onc) MRCVS de la North Downs Specialist Referrals, pe tema oncologiei clinice şi aplicate la carnivorele domestice. Tot în aceeaşi perioadă debutează şi colaborarea la un amplu studiu global al TVT, în colaborare cu geneticianul Elizabeth Murchison de la The Sanger Institute, UK.

În anul 2012 fondează Societatea Română de Chirurgie Minim Invazivă Veterinară, al cărui Președinte devine, participând la numeroase cursuri de chirurgie laparoscopică. În 2013 organizează primul curs de chirurgie laparoscopică veterinară. Din 2016, fondează Societatea Română de Nefrologie Veterinară Hemodialivet. Din 2016 este Președintele Societății Române de Nefrologie Veterinară Hemodialivet.

Numărul crescut de cazuri de insuficienţă renală la câine şi pisică, dar şi afecţiunile care generează această patologie ca determinare secundară (leptospiroza, babesioza, intoxicaţii diverse) au constituit fundamentul ideii de a crea un centru integrat de dializă veterinară, cu posibilitatea realizării unui diagnostic multidisciplinar.

În ianuarie 2014, după o muncă susținută de aproape 3 ani de zile, inaugurează împreună cu BBraun România, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, prima clinică de Hemodializă veterinară din România şi una din puţinele din Europa de Est, Hemodialivet. Aceasta nu este numai o clinică, ci un concept integrat de terapie renală prin dializă peritoneală, hemodializă și protocoale de nutriție enterală și parenterală a pacienților cu nefropatii diverse.

Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a creat primul centru de hemodializă veterinară din România în Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, reuşind să aducă cea mai modernă aparatură de dializă a momentului, iar terapia se face în strânsă legătură şi cu suportul continuu al liderilor de opinie din domeniul medical uman din marile centre de hemodializă din România.

A practicat cu succes hemodializa la animale pentru prima dată în România la Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, în cazuri acute de insuficienţă renală. În lume există aproximativ 26 de centre de hemodializă, iar în Europa sunt mai puţin de 12. România deţine acest centru coordonat de Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru din 2014 (www.queenofthenephron.com).

Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a reuşit să realizeze un protocol de terapie prin dializă peritoneală, în strânsă legătură cu etiologia şi diagnosticul tipului de insuficienţă renală.

În ultimul an, toate eforturile sale și a echipei sale formată din anestezişti, medici de urgenţă, tineri doctoranzi şi studenţi, echipă care a avut parte de un training în centrele de hemodializă pediatrică din Bucureşti şi Iaşi, a reuşit să creeze standarde în abordarea clinică a pacienţilor cu nefropatii.

De asemenea, Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a reuşit să creeze un standard al utilizării dializei intra şi extracorporale în funcţie de datele pacientului şi de diagnostic.

Rezultatele muncii sale s-au coagulat și în realizarea primului Seminar public de Hemodializă veterinară. După acest eveniment din septembrie 2014, Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a început un Tur de Workshopuri în 6 orașe din România (București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța) și în două din Turcia (Istanbul, Ankara).

Acestea au fost urmate de Congresele Internaționale de Nefrologie cu peste 500 de participanți și peste 30 de workshopuri pe teme legate de nefrologie, dializă, chirurgie urologică și urgențe în România, Turcia, Italia, Polonia, Bulgaria și Austria.

Primește Premiul pentru Pregătire continuă – AMVAC, Sinaia 12-14 noiembrie 2015 și Premiul Colegiului Medicilor Veterinari din România, Filiala București – Știință și Socializare – SPEAKERUL ANULUI, București, 17 Decembrie 2015.

În anul 2016 primește premiul special al juriului la Gala Innovation in Health.

În anul 2016 a scris două Ghiduri de urgențe pentru studenți și o carte – tratat de urgențe la animalele de companie, pentru medicii veterinari.

În anul 2017 a publicat prima monografie de Dializă peritoneală la animalele de companie din România și una din puținele din lume, cartea fiind ulterior lansată și în limba engleză în Italia, Polonia, Turcia, Bulgaria și Serbia.

Din anul 2018 este Lector în cadrul celui mai prestigios Master de Nefrologie din Europa, respectiv Masterul de Nefrologie și Dializă de la Universitatea din Pisa, sub conducerea Prof. Grazzia Guidi.

Cercetările științifice au fost fructificate în lucrări științifice susținute public la Simpozioane Naționale (Timișoara, București) și internaționale (Eurobiotech 2015) unde a publicat peste 25 de lucrări ISI (factor de impact 3,34 – Journal of Biotechnology). A primit, de asemenea, premiul Best Oral Presentation al Eurobiotech, oferit de prestigioasa editură Elsevier.

În anul 2016 publică o lucrare cu un colectiv de cercetare de la prestigioasa Universitate din Cambridge, unde este cercetător asociat, lucrarea fiind acceptată de către eLife, un jurnal ISI cu factor de impact 7.725.

Publică, de asemenea, în toate revistele profesionale din România, articole vaste despre dializă peritoneală, urgențe și hemodializă la animale.

De asemenea, este membru în colectivul de redacție al unor publicații de specialitate: Revista Cat life, 2015, Romanian Journal of Veterinary Orthopedics and Imagistic, 2015, Romanian Journal of Veterinary Medicine & Farmacology, 2016.

Din anul 2017 este membru în Boardul AMVAC, cea mai prestigioasă și reprezentativă asociație a medicilor veterinari practicieni din România.

Este membru în numeroase asociații profesionale: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR), Asociaţia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie (AMVAC), Asociația Română de Buiatrie (ARB), Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR), Societatea Română Nefrologie Veterinară (SRCMIV) – Preşedinte, European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) și, din anul 2014, – Membru în Comitetul Executiv, Președinte de Onoare al Societății Române de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică şi Alte Tehnici Miniinvazive în Pediatrie (S.R.C.L.P.).

O contribuţie importantă la realizarea hemodializei o constituie şi alegerea tipului de cateter venos central, a modului de aplicare a acestuia şi, pentru prima dată în România, a introdus chirurgical catetere venoase centrale folosind o tehnică nouă şi revoluţionară din medicina umană, respectiv montarea prin metoda Certodyn cu variaţia undei „P”. Aceasta este o metodă complet nouă care ajută extrem de mult pacientul, reducând durata manoperei şi implicit a anesteziei. De asemenea, nu mai este necesar controlul radiologic post cateterizare, montarea făcându-se direct sub control EKG central.

Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a reuşit să integreze în conceptul de dializă şi alte specializări, mai ales cele paraclinice, în speţă laboratorul de hematologie, prin care a reuşit să stabilească o corelaţie între anemia generată de hemoliză, uremie, bilirubinemie, de procesul de ultrafiltrare şi osmoză şi necesitatea existenţei unei bănci de sânge pentru pacienţii dializaţi. Hemotransfuzia are rol complementar în procesul de hemodializă în general din cauza modificărilor ce pot să apară înaintea dar şi în timpul hemodializei. Combaterea semnelor asociate, hipotensiune, anemie, hipovolemie se poate face cu ajutorul hemotransfuziei de sânge integral sau de subproduse din sânge.

Dr. Viţălaru Bogdan Alexandru a început derularea unui program de nutriţie pentru pacienţii cu nefropatii supuşi dializei şi a asociat în mod fericit dializa enterică, dializei peritoneale şi hemodializei.

Toate aceste eforturi sunt încununate prin realizarea unui parteneriat cu medici umani în vederea stabilirii, prin utilizare la modelul animal (în speță la porc), a unor noi protocoale de dializă peritoneală pentru copii și nu numai. Prin extrapolarea datelor obținute la porci, se vor putea realiza modele experimentale practice și vor putea fi aplicate în viitor și la pacienți umani.

 Alexandru Vitalaru